Onze belofte naar onze klanten

 • Alle cliënten krijgen een kort consult als onderdeel van de behandeling.
 • Alle cliënten moeten een vragenlijst invullen voorafgaand aan hun eerste behandeling bij een Jung Shim centrum.

Annuleringsbeleid

 • Een boeking is bevestigd zodra Jung Shim en de klant een datum, tijdstip en locatie voor een behandeling zijn overeekgekomen.
 • Annuleringen tot 24 uur voor een behandeling worden niet in rekening gebracht.
 • Als een annulering binnen 24 uur voor aanvang van een behandeling wordt gedaan, wordt van de cliënt verwacht dat hij 50% van de behandelingsprijs betaalt.
 • Als een cliënt een behandeling niet annuleert, wordt van hem verwacht dat hij de volledige behandelingsprijs betaalt.
 • Van deze annuleringskosten kan worden afgezien door goeddunken van Jung Shim.
 • Jung Shim heeft het recht om een behandeling op elk moment en om elke reden die nodig geacht wordt te annuleren.

Verkoop- en restitutiebeleid

 • Jung Shim hanteert een niet-terugbetalingsbeleid voor de verkoop en levering van zijn diensten. Dit heeft geen invloed op de wettelijke rechten van het individu. Wettelijke rechten betekent dat voor elke verkoop via de telefoon of internet, de koper vanaf het moment van schriftelijke bevestiging 7 dagen de tijd heeft om de aankoop te annuleren en een volledige terugbetaling te ontvangen.
 • Bovendien hebben alle verkopen voor een waarde van meer dan € 35, op een andere plaats dan het Jung Shim centrum zelf (bijv. beurzen, cafés enz.) voor diensten die worden geleverd op een toekomstige datum ook een 7-dagen-bedenk periode waarin de koper contact kan opnemen met Jung Shim om een volledige terugbetaling aan te vragen.
 • We zijn niet verplicht om een terugbetaling te verstrekken vanwege ontevredenheid over de geleverde service, over verkopen die we persoonlijk hebben gedaan of na de periode van 7 dagen voor "verkoop op afstand".

 

Cadeaubonnen:

 • Cadeaubonnen zijn 12 maanden geldig vanaf de datum van aankoop. Cadeaubonnen komen niet in aanmerking voor restitutie, maar kunnen in plaats daarvan worden overgedragen aan een andere persoon. Cadeaubonnen kunnen niet meer dan één keer worden overgedragen. Dit heeft geen invloed op de wettelijke rechten van het individu.

Feedbackformulieren

 • Inhoud kan worden gebruikt in publiciteitsmateriaal en op de website, met toestemming van de auteur.

Website inhoud

 • Website-inhoud wordt naar goeddunken van Jung Shim, inclusief getuigenissen, geautoriseerd en beheerd.

Betaling

 • Jung Shim accepteert betaling in contanten, creditcard of bankpas of via PayPal.
 • Facturen worden verzonden naar klanten die geen behandelingen betalen of annuleren.
 • Facturen moeten binnen 28 dagen na de uitgiftedatum worden betaald.

Privacy

 • Gegevens over de behandeling van de cliënt worden niet besproken met iemand anders dan de cliënt , tenzij de cliënt jonger is dan 18 jaar of een hulpverlener of verzorger is.
 • Behandelingen worden alleen met de cliënt besproken, tenzij de cliënt jonger is dan 18 jaar of een hulpverlener of voogd heeft.
 • Overlegformulieren en notities over behandelingen worden vertrouwelijk in het dossier bewaard.
 • Persoonlijke informatie zal niet met derden worden gedeeld.

Jonge cliënten

 • Klanten jonger dan 18 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.
 • De volwassene moet toestemming geven alvorens de behandeling plaats kan vinden.
 • De volwassene moet het consultatieformulier van de jonge cliënt mede ondertekenen.
 • De volwassene moet tijdens de behandeling in de behandelkamer aanwezig zijn.

Klachtenprocedure

 • Als een klant een klacht wil indienen, moet dit worden gemaild naar hengelo@jungshim.org
 • Klachten moeten de datum en locatie van het incident, de volledige naam van de klager, details van de klacht en een gewenste uitkomst van de klacht bevatten.
 • Een reactie op alle klachten zal binnen 28 dagen worden gegeven.

Verzekering en ethiek

 • Alle Jung Shim beoefenaars zijn geregistreerd bij CthA.

Veranderingen in de medische conditie van de cliënt, medische onderzoeken en zorg

 • Chunsoo-behandelingen zijn therapeutisch van aard en vormen GEEN vervanging voor medisch onderzoek of medische zorg. Alle cliënten stemmen ermee in alle bestaande en toekomstige afspraken met artsen in acht te nemen en zullen NIET stoppen met een medicijn of behandeling zoals voorgeschreven door hun eigen huisarts of zorgverlener zonder dit eerst met hen te bespreken.
 • Alle cliënten moeten Jung Shim informeren met betrekking tot eventuele wijzigingen in lopende medische behandelingen, omdat deze veranderingen hun behandelingen kunnen beïnvloeden
 • Elke therapie of behandeling gegeven door Jung Shim beoefenaars mag niet worden gebruikt in plaats van conventionele medische zorg. Raadpleeg altijd uw huisarts of zorgverlener voor medische hulp en advies. Jung Shim-beoefenaars zijn geen gekwalificeerde huisartsen en meningen en adviezen over onderwerpen die buiten hun erkende opleiding vallen, moeten zuiver als zodanig worden behandeld en mogen niet op worden gereageerd zonder uw eigen huisarts of zorgverlener te raadplegen.